Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes kalkulator wynagrodzeń poniżej 26 roku życia

Kalkulator wynagrodzeń poniżej 26 roku życia

Data publikacji 10 września 2022

Potrzeba przeciwdziałania masowej emigracji spowodowała wprowadzenie kilku ułatwień adresowanych do młodych ludzi. Rozwiązania prawne mają na celu zwiększenie konkurencyjności osób rozpoczynających obecność na rynku pracy. Zerowy PIT to podstawowe ułatwienie. Kto może skorzystać z tego przywileju? Na jakich zasadach odbywa się obliczanie podatku? Kalkulator wynagrodzeń poniżej 26 roku życia jest tym czym zajmiemy się w tym artykule.

Czym jest zerowy PIT?

Zerowy PIT to rozwiązanie polegające na zwolnieniu z podatku od osiąganych wynagrodzeń. Z tego rozwiązania mogą skorzystać wszystkie osoby, które uzyskały przychody pochodzące z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Przywilej jest adresowany do wszystkich osób, które w momencie uzyskania przychodu nie przekroczyły dwudziestego szóstego roku życia. Jest to ulga dla młodych.

Jaka kwota uprawnia do ulgi dla młodych?

Ustawodawca wprowadził limit przychodów, do którego osiągnięcia można nie płacić podatku. Według przepisów zerowa stawka podatku PIT jest możliwa do zastosowania w przypadku osiągnięcia przychodów z wymienionych wyżej źródeł, których wysokość nie przekroczyła kwoty 85528 złotych w danym roku podatkowym.

Jak rozliczany jest podatek dla młodych?

Przychody objęte ulgą nie są wliczane do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku. Nie wlicza się ich również do podstawy obliczenia podatku w rozliczeniu rocznym. Zastosowanie tej zasady jest możliwe w przypadku, w którym podatek rozliczany jest przez płatnika. Z uprawnienia może skorzystać również podatnik, który rozlicza się samodzielnie.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi dla młodych?

Przepisy nie wymagają od osób, do których adresowana jest ulga podejmowania żadnych dodatkowych działań. Pracownik nie musi składać żadnych oświadczeń i wniosków, żeby skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Istnieje jednak możliwość rezygnacji z przywileju zerowej stawki podatkowej. W takim przypadku należy więc złożyć pisemne oświadczenie do pracodawcy, w którym zawarta powinna być prośba o rozliczanie na zasadach ogólnych.

Kalkulator wynagrodzeń poniżej 26 roku życia a przychody

Przez przychody z pracy rozumiemy między innymi należności ze stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Kalkulator wynagrodzeń poniżej 26 roku życia w każdym z wymienionych wyżej przypadków do przychodów zalicza wynagrodzenie zasadnicze i za godziny nadliczbowe oraz dodatki.

Co dla osób, które chcą założyć działalność?

Pracą na etacie niestety nie zawsze interesuje młode osoby. Ustawodawca udostępnia również preferencyjne zasady uruchomienia działalności gospodarczej. Przywileje adresowane są do każdej osoby, która nie prowadziła działalności gospodarczej przez poprzednie pięć lat. W takim przypadku można skorzystać ze zwolnienia w płatności ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie obowiązuje przez pierwsze pół roku. W związku z tym następnie, przez kolejne dwa lata przedsiębiorca może płacić składki w obniżonej wysokości.

Kalkulator wynagrodzeń poniżej 26 roku życia jest więc bardzo przydatną rzeczą z której powinni korzystać młodzi ludzie.

Czystość w firmie – jakie korzyści przynosi dbanie o wizerunek biznesu?

Redakcja beyondresources.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

systemy alarmowe